ÁSZF

Általános Vásárlási Feltételek:
A Kereskedő és Vásárló között létrejött elektronikus szerződés, nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így nem kerül iktatásba és a későbbiekben papíralapon nem hozzáférhető,nem utal magatartási kódexre!A webáruház működésével,szállítási és megrendelési folyamatával kapcsolatos kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt terméket, a megrendelésben megadott módon eljuttatni a Vevőhöz, amennyiben a megrendelés akadályba ütközik, úgy az eladó köteles felvenni a kapcsolatot a Vevővel az egyeztetés céljából./e-mail vagy telefonos megkeresés/.

Rendelés menete:

 • 1.A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba

  2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Az „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A termék oldalon a mennyiség megadását követően automatikusan frissül, a kosár oldalon a frissítés gomb megnyomása után frissül a kosár tartalma.

  3. Szállítási / Számlázási illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben már regisztrálta magát akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez szükséges a regisztráció!/*

  4. Szállítási mód kiválasztása.

  5. Fizetési mód kiválasztása (Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.” )

  6. Az adatok megadását követően a “”Rendelés jóváhagyása”” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

  7. A megrendelés elküldését követően automatikus e-mail visszaigazolást kap.

  *A megrendelés elküldése regisztráció nélkül nem lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

 

Fizetés és Szállítás:

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A fizetés történhet banki átutalással, bankkártyás fizetéssel ( Barion )! Banki átutalás esetén fizetést csak akkor tekintjük teljesültnek, amikor a megrendelt áru ellenértéke számlánkra megérkezik (ez a gyakorlatban pár óra, de akár egy-két nap is lehetséges). A bankkártyás fizetés ( Barion ) esetében szinte azonnal teljesül a fizetés.

Minden, a webáruházba beérkezett megrendelés feldolgozását követően visszaigazolást küldünk a megrendelésről. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Házhoz szállítás, információk

A nitababy.superwebaruhaz.hu termékeit országosan és nemzetközileg is általában a GLS-el  és MPL-EL küldjük. Normál belföldi szállítási idő: 1 munkanap. A GLS-től érkező ELSŐ e-mail nem a szállítás időpontját rögzíti, csupán annyit jelent, hogy a csomagok összekészítés alatt állnak, és kinyomtattuk a címkét a csomagra. Amennyiben ettől eltérő feltétellel tudjuk csak teljesíteni egy megrendelést, arról emailben vagy telefonon minden esetben tájékoztatjuk a vásárlót. A termékek rendelkezésre állásáról, illetve azok várható szállítási határidejéről a honlapunk részletes termékinformációs ablakaiban található tájékoztatás.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a megrendelt termékek a lehető leghamarabb eljussanak vásárlóinkhoz.
A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéről megbizonyosodni. Ezt az átvételi elismervényt aláírásával elismeri.
Az esetleges szállítási késedelemért, a szolgáltató kártérítési kötelezettség nem terheli.

– Futárszolgálati partner elérhetőségei:

https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg

https://www.posta.hu/fooldal

A kézbesítés munkaidőben, általában reggel 9 és du. 4 óra között történik.

Figyelem! A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.

Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, minden eseten értesítést hagy a csomagról. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, következő napon megkísérli újra a kézbesítést. Kétszeri sikertelen kézbesítést követően a szállítmány vissza kerül a raktárunkba.

A vásárló hibájából történt sikertelen kézbesítés megismétlése természetszerűleg díjköteles.
FONTOS!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát, a termékeket aszerint hogy valóban a megrendelt termékek-e és hogy azok nem sérültek-e, még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem tudunk elfogadni!
Amennyiben jogos reklamáció a GLS felé jelezni kell, ezt a vásárló vagy cégünk is megteheti. Ilyenkor a GLS futárt küld a csomagért, amit ők átvizsgálnak és az általuk okozott sérülés mértékében térítenek a vásárló felé.

 

A vásárlástól való elállás joga:

A Vevő az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállhat, de ebben az esetben köteles a terméket vagy termékeket hiánytalanul az Eladónak visszaszolgáltatni és az ezzel járó költségeket megfizetni! Amennyiben bizonyítottan kárt tett a Vevő a termékben, vagy kezelte azt/avatta, mosta, levágott belőle/az elállástól való jogával nem élhet!Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a Vevőt az elállási jog.

A webáruházban lévő termékeknél feltüntetett képek nem minden esetben adják vissza termék pontos mását, színét! A termék leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott termékről minden információt!

Teljesítési határidők:
A helyszínen raktározott termékek esetében 2-14 nap,Rendelésre készült termékek esetében 3-4 hét is lehet. Abban az esetben, ha egy termék gyártása során változás történik pl:minta választék, akkor 24 - 72 órán belül e-mailben vagy telefonon visszaigazolásban tudatjuk. Kérjük minden esetben olyan elérhetőséget legyenek szívesek megadni amin biztosan elérhetőek!

Adatkezelés:
A megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Az ön által megadott adatokat kizárólag a megrendelések teljesítésére, rendelési feltételek későbbi bizonyítására, illetve hírlevél küldése céljából tárolja!

 A felelősség korlátozása

 A Webáruház áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruház áruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintésemiatt következett be.

 Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért.

Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a

jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat(termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

 

A megrendelés elküldésével a Vevő nyilatkozik, hogy jelen vásárlási feltételeket megismerte és elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek ismerte el!

Panaszügyintézés

 

A vásárló panaszát szóban (telefonon) vagy írásban jelentheti be (levélben vagy elektronikus levélben). A panaszügyintézés helye Kohl Krisztina Egyéni Vállalkozó (Nita Baby) székhelye (6345 Nemesnádudvar, Rémi utca 28). Nem minősül panasznak, ha a vásárló a Webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Webáruház egyedi azonosítószámmal látja el.

A Webáruház a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a vásárlónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló hatályos rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is.

A panasz elutasítása esetén a Webáruház írásban tájékoztatja a vásárlót a jogorvoslati lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. (Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló hatályos törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.) A tájékoztatásban megjelöli az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

Az esetlegesen felmerülő fogyasztói jogvita esetén Kohl Krisztina az egyeztetés sikertelensége esetén a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Tájékoztatás Békéltető testületekről

Kohl Krisztina, tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (1a) pontjának rendelkezésére, az alábbiak szerint tájékoztatja a fogyasztókat a békéltető testületről és annak eljárásáról.

Értelmező rendelkezések

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vállalkozás: aki a fogyasztókat érintő tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi.

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

A békéltető testület feladata és hatásköre

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

 

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület.

 

A békéltető testületek együttműködnek a fogyasztói jogviták alternatív rendezésére irányuló eljárások joggyakorlatának fejlesztése, a döntések egyöntetűsége, a szakmaiság javítása, valamint a legjobb gyakorlatok átvétele érdekében.

A békéltető testület illetékessége

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előző bekezdések szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes.

A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.

Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület látja el a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK

rendelet és a 

2009/22/EK

 irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 

524/2013/EU

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait.

A békéltetőtestületek elérhetőségei az alábbi linken találhatóak:http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html


Jó vásárlást kívánunk:

Nita Baby